Elin innspillingvideo

Elin greenA320Greensceen oppak fersk lydElin greenB 320Greenscreenproduksjon av Early Winter Snow i fersk lyd studio. Videoen ble sluppet på nyttårsaften 2012/2013.