fersk lyd fersk mastering - fersk lyd

 Et utvalg av CDer masteret av Giert Clausen i fersk lyd: