Et utvalg av CDer masteret av Giert Clausen i fersk lyd: